Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 147
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Хүүхдийн Клиник Сувилал-4
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 270
Байгуулагдсан огноо 1934.01.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
1934-01-01 Эсгий,цэмбэний фабрикийн дэргэд 8 ортой, 3 ажичинтай хүүхэд асрах нэртэйгээр байгууландсан.
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
1940-01-01 30 ортой болж өргөжсөн.
1957-01-01 50 ороор, хүүхэд асрах ясли нэртэйгээр ажиллаж эхэлсэн.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

huuhdiinkliniksuvilal4.pdf

1991.03.26 - 39. 83.pdf