Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 145
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Жаргалант Тосгоны хүн эмнэлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 230
Байгуулагдсан огноо 1972.01.01
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол НЭМГ-ын даргын 1975-06-01 36 дугаар тогтоол 15 ортой их эмчийн салбар болон өргөжсөн.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

jargalantosgonihunemneleg.pdf

1975.04.18-36.pdf