Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 144
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Багахангай дүүргийн Хүн эмнэлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1989.01.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
1989-01-01 Багахангай дүүргийн хүн эмнэлэг анх 1989 онд байгуулагдсан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

bagahangaiduurgiinhunemneleg.pdf