Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 143
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Клиникийн 2- р Амаржих газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 138
Байгуулагдсан огноо 1959.10.24
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 1959-10-24 Хануул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэгт 4 ортой төрөх тасаг нэртэйгээр байгуулагдсан.
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн 1959-12-10 150 ортойгоор 2 дугаар амаржих газар болон нээгдсэн
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

klinikiin2dugaaramarjihgazar.pdf