Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 142
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Сэргээн засах клиник сувилал
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 180
Байгуулагдсан огноо 1980.01.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
1989-01-01 Элэг цөсний Архаг өвчтэй хүүхдийн сувилал,Эх нялхасын харьяа хүүхдийн сувилал,сульдаатай хүүхдийн сувилалыг нэгтгэн
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1993-01-01 Сэргээн засах клиник эмнэлэг
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

sergeenzasahklinik.pdf