Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 140
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 213
Байгуулагдсан огноо 1982.01.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл, ЭМЯ-ны Сайд 1982-01-01 Октябрийн районы Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн бааз суурин дээр Хүүхдийн нэгдсэн 3 эмнэлэг байгуулагдсан.
Монгол Улсыг Эрүүл мэндийн сайд Нийслэлийн Засаг даргын 2001-01-01 98/197 Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг гэсэн статустай болсон.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

songinohairhanduureginnegdsenemneleg.pdf