Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 139
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 177
Байгуулагдсан огноо 1955.01.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
1955-01-01 Зүүн хорооны 30 ортой больницыг 26 орон тоотойгоор
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
1959-01-01 Нарийн мэргэжлийн кабинетуудыг нийт 45 орон тоотойгоор амбултоийн үйлчилгээ явуулж эхэлсэн
1966-01-01 Баянзүрхийн эмнэлэг 5 хүүхдийн хэсэгтэй болж өргөжсөн
1967-01-01 Улаанхуаран, Амгалан консульд хүүхдийн хэсгүүд шинээр байгуулагдсан
1978-01-01 Нарийн мэргэжлийн диспансерүүдаар өргөжсөн.
1986-01-01 155 ортой нэгдсэн эмнэлэгтэй болж өргөжсөн
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

bayanzurhduurgiinnegdsenemneleg.pdf