Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 138
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1997.02.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
1985-04-15 Сүхбаатар дүүргийн Нэгдсэн Эмнэлэг байж байгаад
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
1990-01-01 Нэгдсэн 4 дүгээр эмнэлэг болсон
1997-02-01 Чингэлтэй ЭМН-ийн нэртэй болсон
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

chingelteiduurgineruulmendiinegdel.pdf