Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 137
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1924.08.25
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Дотоод явдлын яамны хүн эмнэлгийн хэлтсийн даргын шийдвэрээр 1924-08-25 Анх орос бага эмч, сувилагч, асрагч нарын гурван оронтойгоор Налайхын үйлдвэрийн ажилчид,тэдний гэр бүлийг үнэ төлбөргүй эмнэлгээр үйлчлэх зорилгоор байгуулагдсан.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

nalaihduuregiineruulbendiinnegdel.pdf