Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 136
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1978.07.16
Тайлбар

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Төв аймгийн Эрүүлийг хамгаалах газрын даргын 1978-07-16 Түргэн тусламжийн 1 автомашинтайгаар их эмчийн салбар болон байгуулагджээ.
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1980-04-17 49 тушаал Багануур дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг
1998-01-01 Нийслэлийн Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл болсон
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

baganuurduuregiineruulmendiinnegdel.pdf