Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 135
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 217
Байгуулагдсан огноо 1955.01.01
Тайлбар
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

bayanzurhduurgiineruulmendiinnegdel.pdf