Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 134
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Захын доктор /арьс өнгөний өвчтэй хүүхдийг эмчлэх газар/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 30
Байгуулагдсан огноо 1949.01.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчдийн бага хурлын тэргүүлэгчид 1949-01-01 46 дугаар тогтоолоор Захын доктор арьс өнгөний өвчтэй хүүхэд эмчлэх хотын эрүүлийг хамгаалах газрын харьяанд