Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Өрхийн эмнэлгийн үүсэл,хөгжил
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 10
Байгуулагдсан огноо 1999.09.15
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Монгол Улсын Засгийн газрын 1999-09-15 149,193 тогтоол Өрхийн эмнэлгийг зохион байгуулан ажиллуулах тухай
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Монгол Улсын Засгийн газрын 2000-01-01 72 тогтоол Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг гэргээр гүйцэтгэх өрхийн эмнэлгийн ББН-ийн хэлбэрээр бие даалгах
Дүүргийн Засаг дарга, Эрүүл мэндийн нэгдлийн дарга өрхийн эмнэлгийн 3-валсан гэрээ 2002-01-01 124 өрхийн эмнэлэг үйл ажиллагаага явуулж байна
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НИТХ-ынТэргүүлэгчдийн 2006-01-01 7дугаар тогтоол Өрхийн эмч нарын багийн сонгон шалгаруулах журам батлагдсан
НИХТХ-ийн, НЗД-ын 2006-01-01 7 дугаар тогтоол, 26 дугаар захирамж өрхийн эмч нарын багийг сонгон шалгаруулах журмыг мөрдөн ажиллах захирамж гаргуулсан
0000-00-00 Өрхийн амч нарын багийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичиг гэрээнйи загварыг хуулийн холбогдох байгууллагтай хамтран боловсруулсан.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

Orhiinemneleg.pdf