Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 20
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Хануул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 191
Байгуулагдсан огноо 1980.04.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын Эрүүлийг хамгаалах яам, УБХ-ын АДХГЗ-ны 1979-11-19 347/287 Хүүхдийн 120 ортой больниц амбулатори
0000-00-00 Ажилчны районыХүүхдийн нэгдсэн эмнэлэг нэртэйгээр анх байгуулагдсан
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
ЭМСайдын,Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1991-04-01 А/39, 83-р тогтоол Эрүүл мэндийн зөвлөх төвүүд амбултори поликлиникийн үйлчилгээг шилжүүлсэн.
Эрүүл мэндийн Сайд, Нийслэлийн Засаг даргын 2001-04-24 98/197 Дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг болгон өөрчилсөн
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

hanuulduurgiinnergdsenemneleg.pdf

hanuuldurgiinegdsenemneleg.pdf