Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 118
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Ардын боловсролын байгууллагын үүсэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 60
Байгуулагдсан огноо 1921.3.31
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Засгийн газрын 4 дүгээр хурлын 1927-12-16 1 дүгээр зүйл Улаанбаатар хотод бага сургууль байгуулсан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

hotiinardiinbolovsroliinbaiguullaga.pdf-1.pdf