Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 116
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Хотын худалдааны байгууллагын үүсэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 157
Байгуулагдсан огноо 1921.11.5
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Намын Төв хорооны шийдвэрээр 1931-07-01 Улаанбаатар хотын хоршоог байгуулсан.
Сайд нарын Зөвлөлийн 1954-09-06 Худалдааны хэлтэс байгуулсан
Намын Төв Хороо, Сайд нарын Зөвлөлийн 1961-09-01 290/443 дугаар тогтоол Улаанбаатар хотын худалдааг удирдах газрыг 1961-9-1-нээс байгуулсан
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1940-09-01 комиссын худалдааны дэлгүүр
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
сайд нарын Зөвлөлийн 1956-06-08 хотын захиргааны худалдааны хэлтсийг татан буулгасан
Намын Төв Хороо, Сайд нарын Зөвлөлийн 1961-08-22 290/443 дугаар тогтоолоор
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 4 дүгээр хурал 1942-01-27 3 дугаар зүйлээр Улаанбаатар хотын худалдааны трестын дүрмийг баталсан.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

hotiinhudaldaaniibaiguullagiinuusel-1.pdf