Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 115
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Авто тээврийн байгууллагын үүсэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 43
Байгуулагдсан огноо 1925.01.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Намын Төв, Хороо, сайд нарын Зөвлөлийн 0000-00-00 31 дүгээр тогтоол Нийтийн хэрэгцээний авто тээврийн байгууллага байгуулсан
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 41 дүгээр хурал 1936-09-25 2 дугаар зүйл Улаанбатар хотын гудамж зээлээр явах, зорчих журмын тухай зааврыг баталсан
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-03-14 89
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2005.03.14-89.pdf

avtoteeveriinbaiguullagiinuusel-1.pdf