Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 145
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Байнга ажиллах комисс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1953.4.13
Тайлбар

1953-4-13-нд Сайд нарын Зөвлөлийн 117-р тогтоолоор Улаанбаатар хотын гүйцэтгэх захирганы дэргэд байгаа секцүүдийг байнга ажиллах комисс болгон ажиллуулахаар тогтоожээ.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 1953-04-13 117-р тогтоол байнга ажиллах комисс