Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 143
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын намын үүр
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1925.5.4
Тайлбар

1925 онд Улаанбаатар хотын намын үүр 6 байсны дээр олон хороодод намын үүр шинээр байгуулж, хотын захиргааны дэргэд намын ангийг байгуулжээ.

Намын Төв Хорооны бүгд хурлын тогтоол ёсоор 1925-5-4-нд хотын намын хороо байгуулж тэргүүлэгч 5 хүнээс даргаар Шатарыг баталжээ.

Мөн 12 дугаар сарын 21-нд хотын намын хорооны бүгд хурлыг өргөтгөж, хотын намын хорооны даргаар Навааннамжилыг баталжээ.