Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 142
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Төсөв санхүү
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1924.06.01
Тайлбар

1924 оны 6-р сард засгийн газраас хотын захирагааг өөрийн биеэ даасан төсөв санхүүтэй болгох дүрмийг баталж, уг дүрмийг 1925 оноос эхлэн дагаж явуулаахаар тогтоожээ.

1954- 4-12-нд Сайд нарын Зөвлөлийн 128-р тогтоолд дуурдсанаар Улаанбаатар хотын захиргаа 1953 онд орон тоо 126, жилийн фонлд 550,6 1954 онд орон тоо 86, жилийн цалингийн фонд 384,6 байжээ.

1959-1-28-нд Сайд нарын Зөвөлөийн 39-р тогтоолоор Улаанбаатар хотын захиргааны санхүүгийн хэлтэст:

  • -Төсвийн тасаг
  • -Орлогын тасаг

Хянан байцаах тасаг байгуулахаар тогтоожээ

1962-5-11-нд Сайд нарын Зөвлөлийн 233-р тогтоолоор Налайхыг хот болгосонтой холбогдуулж уг хотын захиргааны орон тоог 19 нэгчээр, сарын цалингийн фондыг 9470 төгрөгөөр баталжээ.

Зохион байгуулалт нь:

  • -Удирдах хэсэг
  • -Нийгэм соёлын хэлтэс
  • -Санхүүгийн аж ахуйн хэлтэс гэж байжээ.

1964-12-16-нд Сайд нарын Зөвлөлийн 650-р тогтоолоор Улаанбаатар хотын тоо бүртгэлийн товчооны орон тоог 5 нэгч, сарын цалингын фондыг 3150 төгрөгөөр баталжээ

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Засгийн газрын 4-р хурлаар 1924-06-01 хотын захирагааг өөрийн биеэ даасан төсөв санхүүтэй болгох дүрмийг баталсан