Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 143
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Олон хороодын Төлөөлөгчдийн хуралдаан
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1924.04.07
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Төлөөлөгчдийн анхдугаар хурал 1924-04-07 түр захиргааны дүрэм ёсоор эрхлэн гүйцэтгэх үүргийг үүсгэн ярилцаж, журамлан явуулах учрыг тушаасан
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Засгийн газрын 38-р тогтоолын 1930-11-14 2-р зүйлээр олон аймаг, хот, сумдын дүрмийг шинэчлэн зохиож ирснийг зөвшөөрч улсын бага хурлын тэргүүлэгчдийн газраар батлуулахаар тогтоожээ.
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 2 дугаар их хурлаар 1925-12-11 хотын захиргааны дүрэм дөчин есөн зүйлийг баталсан байна.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

olonhoroodintoloologchidinhuraldaan.pdf