Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 142
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Орон нутгийн чанартай газрууд
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1937.05.04
Тайлбар

Амгаланбаатар хотын захиргаа, хороо хорьдын захиргаа хотын өнчин ядуусын тэтгэх газар, хүн эмнэлгийн салбарууд гэж заажээ.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Ардын Сайд нарын Зөвлөл, улсын бага хуралд 1937-05-04 Дүрмийн 1-р бүлэгт орон нутгийн чанартай газрууд
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар 1937-05-04 нийслэл Улаанбаатар хотыг захирах яамны дүрмийг баталжээ.