Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 141
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Захирах яамны шууд захиргааны газрууд
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1937.4.23
Тайлбар

Мөн яамны шууд захиргааны газрууд:

  • -Амгаланбаатар хотын захиргаа
  • -Хороо, хоридын захиргаад
  • -Хотын өнчин ядуусыг тэтгэх газар
  • -Хүн эмнэлгийн салбар газрууд 
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 12 дугаар хурал 1937-04-23 4 дүгээр зүйл Яамны шууд захиргааны газрууд: