Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 140
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Хотын үйлдвэрчний эвлэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1932.01.01
Тайлбар

   1932 онд Сайд нарын Зөвлөлөөс гаргасан тогтоол /хагас/-д дурьдахдаа хүний урьд Сайд нарын Зөвлөлөөс Улаанбаатар хотын захиргааг аж ахуйн талаар биеэ даасан газар болгож ялган байгуулах тухай гаргасан тогтоолд нэмэгдүүлэн тогтоохдоо

  • -Хотын захиргааг ҮЭ гишүүн, 4 орлогч гишүүнээр байгуулжээ.
  • -Хотын их хурлыг 1932- 11 -1-нд хийлгэх
  • -Хотын захиргааны орлого зарлагын төсвийг ялган салгаж 1933 оны 1-р сараас эхлэн явуулах хүртэл хот ба Төв аймаг хоёрын зардлыг нэгтгэсэн төсвөөс гүйцэтгэж байхаар заажээ.
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1932-01-01 Хотын захиргааг ҮЭ гишүүн, 4 орлогч гишүүнээр байгуулсан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

hotiinuildverchniievlel.pdf

Tuuhchilsen lavlah. 1917-2016 on.docx