Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 116
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Нийгмийг аюулаас хамгаалах хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1965.07.21
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1965-07-21 269
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

t-1965-269.pdf