Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 114
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Хотын захиргааны дарга нар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1964-03-05 106