Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 114
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Морин тээврийн бааз
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1961.06.27
Тайлбар

1948-3-16-нд сайд нарын Зөвлөлийн 17 дугаар хурлын 5 дугаар зүйлээр Улаанбаатар хотод байгуулагдсан морин хөсгийн тээврийг хоршоодын төв холбоонд шилжүүлжээ.

1961-11-5-нд Сайд нарын Зөвлөлийн 561 дүгээр тогтоолоор хотын худалдаа удирдах газрын Авто ба морин тээврийн бааз, тоног хэрэгслийн үйлдвэр, бараа баазуудыг өртгөтгөж, түлшний бааз оёдол угаалгын тасаг шинээр байгуулахаар тогтоожээ.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1961-06-21 327 Морин тээврийн бааз байгуулах тухай
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Засгийн газрын 6 дугаар хурлаар 1921-07-19 морин өртөөний албыг автомашинаар гүйцэтгэдэг болгосон.
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1949-10-05 улсын морин өртөөг байгуулжээ
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1949-10-25 аймгуудад улсын авто өртөөг байгуулсан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

morinteevriinbaaz.pdf

t-1961-327.pdf