Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 112
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Сүүний үйлдвэрийн байгууллагын үүсэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 114
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

1976-7-7-нд сайд нарын Зөвлөлийн 171 дүгээр тогтоолоор Амгалангийн сангийн аж ахуйг энэ оны 7 дугаар сарын 15-наас татан буулгаж, сүү, төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн нэгдлийн ногооны ангиудтай нэгтгэн тус нэгдлийн харьяанд ногооны комбинат байгуулахаар тогтоожээ.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд анрын Зөвлөлийн 0195-08-31 42 дугаар тогтоол байгуулах сүүний заводын барилгыг барьж байгуулсан
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд анрын Зөвлөлийн 1956-09-01 472 дугаар шийдвэрээр тус заводуудын барилгыг ашиглалтад хүлээн авах комисс томилогдсон.
сайд нарын Зөвлөлийн 1963-06-12 265-р тогтоолоор хотын сүүний завод
сайд нарын Зөвлөлийн 1972-06-23 Зөвлөлийн 244-р тогтоолоор хүүхдийн тэжээлийн цех
сайд нарын Зөвлөлийн 1972-07-01 Зөвлөлийн 244-р тогтоол хүүхдийн сүүн тэжээлийн үйлдвэр болгож, түүнд хүүхдийн тэжээл түгээх салбаруудыг харьяалуулсан байна.
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
сайд нарын Зөвлөлийн 1976-07-07 171 дүгээр тогтоолоор
сайд нарын Зөвлөлийн 1976-07-07 171 дүгээр тогтоолоор