Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 111
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Аж үйлдвэр хөнгөн Хүнсний үйлдвэрийн удирдах төв байгууллагын үүсэл /Талхан Завод/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо ​1944.10.09
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 1963-06-05 251 дүгээр тогтоол талхын заводын шинэ барилгыг 1964-7-1-ний дотор ашиглалтад оруулахаар тогтоожээ.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

talhanzavodgjuildverhungunhunsniiuildveriinudridahtuvbaiguullaga.-1pdf.pdf