Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 109
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Нотариатын байгууллагын үүсэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 92
Байгуулагдсан огноо 1941.08.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 39-р хурлын 1941-08-01 1-р зүйлээр Шүүх явдлын яамны дотоод аппаратад нотариатын анги
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн 1953-03-14 91-р тогтоол Улсын нотариатын конторыг
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1953-03-14 91 улсын нотариатын конторыг Улаанбаатар хотод байгуулахаар тогтоожээ.
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1956-06-15 306 шүүх яамны улсын нотариатын конторт эрхлүүлсэн
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1964-12-18 554 улсын нотариатын байгууллагын үйл ажиллагааг нэгтгэн удирдах явдлыг улсын дээд шүүхэд төвлөрүүлсэн
Сайд нарын Зөвлөлийн 1980-12-30 421-р тогтоол Нийслэлийн Нотариатын газар нь Улаанбаатар хотын Улсын нотариатын контор нэртэй байгуулагдсан.
Нийслэлийн Засаг даргын 1993-12-25 А/275 тоот захирамжаар Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх нотариатын газар болж, төсөв дээр ажиллах болсон. 1994.01.01 эхэлсэн
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлий 1952-07-25 БНМАУ-ын нотариатын дүрмийг баталж
Засгийн газрын 7-р хурал 1931-03-27 Улсын нотариатын дүрмийг баталсан дүрэм нь 16 бүлэгтэй, 38 зүйлтэй, гарчээ.
БНМАУ-ын Засгийн газрын эрхлэх товчооны 17-р хурлын 1931-04-04 4 дүгээр зүйлээр аливаа гэрээ, хэлэлцээний зэрэг зүйлээс хэрхэн хянаж татвар хураах тухай
1997-05-02 Монгол Улсын Нотариатын тухай хууль батлагдан гарсан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

notariatiinbaiguullagiinuusel-1.pdf