Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 108
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Арбитр байгууллагын үүсэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1940.10.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1940-10-11 Арбитрийн байгууллага анх үүсч байгуулагдсан
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн 1960-01-01 Улсын Арбитрийн газар
Сайд нарын Зөвлөлийн 1940-11-12 Улсын арбитр гэж батлагджээ.
Сайд нарын Зөвлөлийн 1960-01-01 Улсын Арбитрийн газар болгон өөрчилжээ.
Сайд нарын Зөвлөлийн 1965-06-16 218 Хотын арбитрыг байгуулж, түүний үүргийг аймаг хотын шүүхийн дарга нарт хариуцуулсан.
Сайд нарын Зөвлөл 1977-01-21 24-р тогтоол Аймаг, хотын гүйцэтгэх захиргаадын дэргэдэх улсын арбитр болгон өөрчилсөн.
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1977-02-11 40 Улсын арбитрын дүрмийг баталж
Сайд нарын Зөвлөл 0000-00-00 218 Арбитрын үүргийг аймаг хотын шүүхийн дарга нарт хариуцуулан, дүрмийг баталжээ
Сайд нарын Зөвлөл 1977-02-11 40-р тогтоол Улсын арбитрын дүрмийг баталж, арбитрийн үүргийг аймаг, хотын шүүхийн дэргэд хавсруулсан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

arbitriinbaiuguullagiinuusel-1.pdf