Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 107
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Прокурорын байгууллагын үүсэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1930.08.15
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 1930-08-15 Улсын Прокурор
Сайд нарын Зөвлөлийн 1962-07-01 313 тогтоол Улаанбаатар хотын прокурорын дэргэд мөрдөн байцаах хэлтэс байгуулжээ.
АИХ-ын тэргүүлэгчдийн 1965-08-11 177 Районуудад районы ардын шүүх мөн прокурорыг байгуулсан байна.
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөл 1962-08-17 424 Налайхын хэсгийн шүүхиг хотын шүүх хэсгийн прокурорыг хотын прокурор болгосон.
Сайд нарын Зөвлөл 1939-02-18 Улсын прокурорыг шүүх яамнаас тусгаарлаж Засгийн газарт харьяалуулсан
Сайд нарын Зөвлөлийн 1962-08-17 424 Налайхын хэсгийн шүүх хотын шүүхиг хэсгийн прокурорыг хотын прокурор болгосон
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
АИХ-ын тэргүүлэгчдийн 1965-08-11 177
Сайд нарын Зөвлөл 1962-06-13 Улсын цагдан Сэргийлэх системд ажиллаж байгаа мөрдөн байцаах аппаратыг татан буулгасан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

prokurorbaiguullagiinuusel.pdf