Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 103
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны дарга нар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1926.11.27
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Засгийн газрын эрхлэх товчооны 1926-11-27 230-р тогтоол 4-р зүйл Хотын захиргааны даргаар сантын Батсүх, орлогчид Ренчин нарыг хэвээр сонгосныг баталжээ.
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Засгийн газрын эрхлэх товчооны 1924-10-28 186 дугаар тогтоол Улаанбаатар хотын захиргааны хэрэг эрхлэх газрын дарга Батсүхийн оронд Гомбожав,орлогч дарга Дамдинжавын оронд Дүгэржав нарыг сонгосныг ёсоор болгон баталжээ.
Эрхлэх товчооны 24-р хурал 1929-02-15 2-р зүйл Улаанбаатар хотын захиргааны даргаар сонгогдсон Гомбожавыг Засгийн газрын 5 дугаар хурлаар баталсан байна.
Эрхлэх товчооны 1929-08-13 80 дугаар тогтоолын 4-р зүйл хотын захиргааны дарга Гомбожавыг чөлөөлж, мөн даргаар Ласрангийн Мижиддоржийг томилсныг Засгийн газрын 26-р хурлаар баталсан байна.
Сайд нарын Зөвлөлийн 2-р хурал 1937-02-05 2-р зүйл Улаанбаатар хотын захиргааг нийслэл Улаанбаатар хотыг захирах яам гэж нэрлэхэд даргаар Гомбожавыг хэвээр баталжээ.
Засгийн газрын 1930-01-31 5 дугаар тогтоолын 1-р зүйл Улаанбаатар хотын захиргааны 7 дугаар их хурлаас мөн захиргааны даргаар Гомбожавыг сонгосныг баталжээ.
Сайд нарын Зөвлөлийн 1932-07-04 1 дүгээр тогтоолын 3 дугаар зүйл Төв, Улаанбаатар аймгийн захиргааны даргаар Өлзийн Равданг томилжээ
Сайд нарын Зөвлөлийн 1932-08-27 9-р тогтоолын 3-р зүйлээр Төв аймаг, Улаанбаатар хотын захиргааг салгахад хотын захиргааны даргаар Дансрангийн Догсомыг томилжээ. Хамт байхад дарга нь Равдан байсан
Сайд нарын Зөвлөлийн 1933-01-06 1-р тогтоолын 5-р зүйл Улаанбаатар хотын захиргааны их хурлаас хотын захиргааны даргаар Догсомыг сонгосоныг баталжээ
сайд нарын Зөвлөлийн 1933-06-30 32-р хурлын 1-р зүйл Улаанбаатар хотын захиргааны орлогч даргын орон тоог 2 болгосон. Мөн хотын захиргааны даргаар Гомбожавыг томилжээ.
Сайд нарын Зөвлөлийн 1933-06-30 22 дугаар тогтоолын 3-р зүйл Улаанбаатар хотын захиргааны дарга Догсом өөр ажилд томилогдсон учир хотын захиргааны даргаар Дамдины Чимэддавааг томилжээ.
сайд нарын Зөвлөлийн 32-р хурал 1936-07-16 1-р зүйл Улаанбаатар хотын захиргааны орлогч даргын орон тоог 2 болгосон. Мөн хотын захиргааны даргаар Гомбожавыг томилжээ.
УБХ-ын тэргүүлэгчид, сайд нарын Зөвлөлийн 4/2-р хурлаар 1937-02-13 Улаанбаатар хотыг захирах яамны даргаар Дуламжавын Гомбожавыг томилжээ
Ардын сайд нарын Зөвлөлийн ерөнхий сайдын /улсын 22 дугаар бага хурлын 1939-05-09 52 дугаар тушаал/ хот захирах яамыг хотын захиргаа болгон өөрчилж Улаанбаатар хотын захиргааны даргаар Лодойн Тавхайг томилжээ
Ардын Сайд нарын Зөвлөлийн ерөнхий сайдын 1939-07-08 74-р тушаал хотын захиргааны захирах тушаах хэргийг эрхлэх орлогч даргааар Дэчингомбыг томилжээ
Ерөнхий сайдын 1941-02-19 Хотын захиргааны дарга Мажиг байсан байна
Ерөнхий сайдын 1941-07-24 84 дүгээр тушаал Улаанбаатар хотын захиргааны дарга мажигийг өөр ажилд томилсон тул хотын захиргааны даргын үүргийг орлогч дарга Дамдинд 1941-4-27-ний дотор шилжүүлсэн
Сайд нарын Зөвлөлийн 48-р хурлын 1941-09-19 12 дугаар зүйл Улаанбаатар хотын захиргааны даргаар Хөвсгөл аймгийг дарга Рэндоогийн Лувсаннавааныг томилжээ
Сайд нарын Зөвлөлийн 82-р хурлын 1944-08-10 5-р зүйл Улаанбаатар хотын захиргааны дарга Сономын Шагдар сургуульд суралцах учир чөлөөлж мөн даргаар Багааг томилжээ.
Сайд нарын Зөвлөлийн 75-р хурал 0000-00-00 Улаанбаатар хотын захиргааны дарга Багаад өвчний учир удаан хугацааны чөлөө олгож мөн даргыг Чулуунбаатарт түр хавсруулан ажиллуулжээ.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

hotiindarganar.pdf