Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 102
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн засаг захиргааны үүсэл хөгжил
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотод төрийн шагнал эрхлэх байгууллага
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1945.02.07
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 1945-02-07 Нарын Зөвлөлийн дэргэд маршал Чойбалсангийн нэрэмжит шагналын хэргийг эрхлэх хороо байгуулжээ
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1962-02-06 Маршал Чойбалсангийн нэрэмжит шагнал эрхлэх хороог өөрчлөн
1962-06-06 маршал Чойбалсангийн нэрэмжит шагнал эрхлэх хороог өөрчлөн БНМАУ-ын төрийн шагнал эрхлэх хороо
Сайд нарын Зөвлөлийн 1974-05-14 19-р тогтоол Улаанбаатар хотын эмблейм бүхий болгож загварыг баталжээ
Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1974-10-28 288 дугаар зарлиг БНМАУ-н нийслэлээр тунхагласны 50 жилийн ойгоор Улаанбаатар хотыг Сүхбаатарын одонгоор шагнажээ.
сайд нарын зөвлөлийн 1974-05-18 186 дугаар тогтоол Улаанбаатар хотын захиргаанаас олгож байх, “Улаанбаатар хотын хүндэт тэмдэг” бий болгож загварыг баталжээ.
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 1974-05-14 19-р тогтоол Хотын эмблейм бүхий болгож загварыг баталжээ.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

ulaanbaatarhotodturiinshagnalerhlehbaiguullaga.pdf