Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 91
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Төсөв, санхүү
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын банкны контор
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 85
Байгуулагдсан огноо 1964.04.15
Тайлбар

1964-4-15-нд Сайд нарын Зөвлөлийн 194-р тогтоолоор Улсын банкны ерөнхий хорооноос Улаанбаатар хотын банкны конторыг 1964-4-1-нээс тусгаарлан байгуулж тус конторт нийслэлийн тойрогт багтах хадгаламжийн кассуудыг харьяалуулжээ.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 1964-04-15 194 Улаанбаатар хотын банкны контор
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол 1964-04-15 194
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

t-1964-194.pdf

1-7-90.pdf